Alle virksomheder er forskellige. Derfor er det forskelligt, hvordan automatiseringen bedst implementeres fra produktion til produktion. Alligevel er der generelle råd til at finde ud af, hvor automation ville være godt i produktionsvirksomheden. Det handler om at sætte fokus på de mest umiddelbare problemområder og tænke agilt og omstillingsparat.

 

Kom Godt i Gang

Der er mange opgaver i forbindelse med at optimere eller ændre produktionen. Derfor kan det være en ide at udpege én i virksomheden, der skal drive processen frem og holde styr på trådene. Dermed er denne person ansvarlig for videnindsamling, holde styr på leverandører samt sørge for tidsplaner og organisering.

Du kan også udpege en styregruppe med nogle medarbejdere, der kender projektet eller området. Det gør det klart hvem der har ekspertisen og hvem, der kan træffe de rette valg i løbet af processen.

Når ansvaret er på plads, er det tid til at gå ud i produktionen, som den er i dag. Lav en plan og sæt tid af til at gennemgå alle dele af din produktion i form af lager-, pakke- og fremstillingsprocessen. Gerne med et ekstra sæt øjne. Notér problemerne ned, uden at tænke på løsningen. Det kommer senere. Vi har samlet nogle tips til hvordan du bedst spotter de områder, der kunne drage fordel af automatisering.

1. Find Problemerne

Alle produktioner har steder, hvor det halter, eller hvor processen ikke kører optimalt. Det er nu det er tid til at få alle problemerne frem i lyset.

Se for eksempel på, om der er steder, hvor det går for langsomt og der opstår flaskehalse. Eller hvor der bliver genereret for mange fejl. Det kan være fordi der ikke er hurtigt nok aftag, eller fordi den efterfølgende proces er for kompliceret. Det kan også være et sted, der kræver mange skift, f.eks. emner, der skal pakkes forskelligt eller design som skal skiftes afhængig af kundegruppe eller land.

Find også alle de steder, hvor simple manuelle processer gentages mange gange. Altså de steder, hvor der sidder en medarbejder og laver de samme bevægelser igen og igen.

Ofte er der også muligheder for optimering ved palletering, eller steder med tunge løft, som gentages. Kort sagt; et godt sted at starte er alle de steder, hvor noget skal gøres ens mange gange.

2. Start Småt

Det kan være fristende at begynde sin omstillingsrejse med et stort og flot, nyt system. Det bedste er dog at starte småt. Måske er der blot tale om et enkelt sted, hvor I kan kigge på automatisering. Det kan være fordi, det er et vigtigt område, men det kan også rent praktisk være en isoleret del, der er nem adgang til.

Der er mange dele af processen, hvor det kan være oplagt at starte. Måske der er tilfødningsprocesser eller samleprocesser, der kan opdateres og gøres mere effektive. Det kan også være man isolerer pakkeprocessen eller samleprocessen, og investerer i teknologi specifikt til disse områder.

Det giver mening at starte med en lille del og teste hvordan det fungerer. For hver organisation er det unikt hvordan man kommer til at arbejde med automatisering, og der vil uundgåeligt være læringer som man tager med sig fra første implementering – uanset hvor godt du undersøger tingene på forhånd!

 

3. Inddrag Medarbejdere

God automatisering udføres ikke ved skrivebordet. Det er vigtigt at komme ud i produktionen og følge et emnes vej gennem produktionen. Her kan du med fordel inddrage de medarbejdere, der står i det specifikke område i produktionen. De ved om nogen, hvor der er problemer, da det er dem, der løser dem til daglig.

Dine medarbejdere har sikkert også mange gode ideer til hvad, der kan gøres smartere, hurtigere eller på en anden måde. Ikke alene giver det oftere nye, gode inputs. Det giver også gladere medarbejdere, der føler sig hørt og glæder sig til de nye optimeringer.

 

4. Ryst Posen

Der er sikkert mange gode grunde til at din produktion ser ud præcis som den gør. Men med nye processer og automatiseringer har I mulighed for at udfordre jer selv og gentænke processen. Der er mulighed for at tænke anderledes og måske gøre nogle ting lidt smartere. Det vil ikke alene betyde en hurtigere produktion, men også en mere effektiv, ensartet proces.

Måske har du en ide til et godt sted at automatisere din produktion. Her er det vigtigt at træde et skridt tilbage og kigge på konteksten. Den optimale løsning udnytter f.eks. at en robot allerede har fat i et emne, og derfor kan kombinere flere processer, uden at det nødvendigvis gør løsningen meget dyrere eller mere kompliceret. Automatisering er en investering. Derfor giver det god mening at sikre sig det fulde udbytte, når ny teknologi indføres.

 

5. Inddrag Hele Virksomheden

Det er en god ide at inddrage andre afdelinger og arbejde på tværs, for at indsamle viden om de forskellige processer og deres tilhørende problematikker. Her kan man få gode inputs til at se på hele processen, inden automatiseringen begynder. Det er ikke altid optimalt bare at udføre den samme proces hurtigere, uden at ændre på andre parametre. Måske der er sikkerhedsmæssige eller kvalitetsmæssige fordele ved at ændre på processen, som kan blive en større gevinst enten økonomisk eller i medarbejdertrivsel. Nogle gange kan der også komme overraskende input fra andre afdelinger – det kan være økonomiafdelingen har brug for data som de lige nu skal hente manuelt. Hvis dataopsamling kan automatiseres, så øges gevinsten flere steder.

 

Eksempel på automatiseringsprojekt

Der er som sagt lige så mange automatiseringsmuligheder, som der er virksomheder. Og det der er den rigtige løsning for den ene virksomhed, er det ikke nødvendigvis for den anden. Så det handler om at tage udgangspunkt i din virksomhed, i dine udfordringer, i dine fremtidsplaner.

Vil du se et eksempel på en virksomhed, der investerede i deres første robot? Så klik her og læs om hvordan Resino Trykfarver fik automatiseret etikettering og fyldning af malerspande.

Du er også altid velkommen til at kontakt os, så hjælper vi gerne med en gennemgang af jeres muligheder.

New call-to-action