Ny teknologi kan, modsat gængs overbevisning, skabe flere arbejdspladser. At inddrage robotter og automatisering erstatter ikke nødvendigvis medarbejdere, men sikrer at de arbejder bedre, mere effektivt og at deres potentiale anvendes optimalt.

 

Øget medarbejdertrivsel

Automatisering skaber større medarbejdertilfredshed og trivsel. De fleste mennesker ønsker en arbejdsplads med mulighed for at udvikle sig. Manuelt arbejde med mange gentagelser slider på medarbejdere, både fysisk og psykisk. Når den slags opgaver reduceres med automatisering, så kan medarbejdere i højere grad fokusere på kompetenceudviklende arbejde.

Det er vigtigt at huske, at vi ikke automatiserer job, men opgaver og funktioner. God automatisering sker med udgangspunkt i medarbejdernes faglige viden og kompetencer. Med automatisering bliver der tid til at lære nyt og udvikle sig fagligt.

En undersøgelse fra Teknologisk Institut viser at cobots giver medarbejderudvikling og større tilfredshed. Derudover fremstår virksomheden mere fremsynet og i trit med den teknologiske udvikling, og det bliver lettere at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

 

Stabil virksomhed

Medarbejderskift er uundgåelige. Når én medarbejder forlader arbejdspladsen, så efterlades der nogle opgaver, som andre skal varetage. Manuelle opgaver er tidskrævende og kan være svære at overlevere. Det lægger stort pres på medarbejdere, som stadig har deres egne opgaver. Automatisering sikrer at kritiske opgaver stadig varetages.

Mindre outsourcing

I et løntungt land som Danmark, er det ofte nærliggende at outsource dele af sin produktion. Men med en automatiseret produktion falder de samlede lønomkostninger, og der er dermed mindre behov for outsourcing.

Når produktionen bliver billigere, er det langt nemmere at holde den tæt på. Det giver den fordel, at man har langt bedre kontrol med sin produktion. Og så giver det desuden kortere leveringstider til kunden.

Ved at tænke automatisering ind i hele produktionskæden kan man opnå betydelige forbedringer for både ansatte og produktionen. Derfor er automatisering en værdifuld investering i fremtiden.

Robotten som kollega

Det kan være en udfordring at tiltrække kvalificeret arbejdskraft, der kan programmere, omstille og vedligeholde robotter. Heldigvis behøver øget automatisering ikke at være svært.

Hvis man vælger en cobot eller en mindre industrirobot, er der større sandsynlighed for at de nuværende ansatte vil kunne løfte opgaven. Selv en uerfaren bruger vil ofte kunne omstille robotten fra én opgave til en anden på få timer, efter indledende træning. Det kræver dog, at installationen er gennemtænkt og fleksibel fra starten.

Med robotten som kollega øges kompetenceniveauet hos dine medarbejdere og flytter deres jobfunktioner derhen, hvor det giver den bedste værdi.

 

Flere medarbejdere

Mange kan være nervøse for, at robotter og automatisering fører til at medarbejdere spares væk, og at der dermed vil komme fyringer eller dyre omstillinger. Tendensen er dog stik modsat. Jo flere nye maskiner og robotter, der kommer ind, jo flere ordrer kan virksomheden tage imod. Dermed bliver produktionen både mere effektiv og mere konkurrencedygtig. En øget aktivitet giver mulighed for at ansætte flere.

Automatisering gør desuden at de ansatte skal bruge mindre tid på tunge løft eller andre monotone, fysiske opgaver og i stedet bruge tiden, der hvor den gør mest gavn. Der vil altid være opgaver som kræver finmotorik, detaljearbejde eller ekspertviden som en maskine ikke kan varetage. Når en maskine eller robot varetager størstedelen af at flytte, hente eller løfte, kan produktionen ofte øges – nu er der flere emner at arbejde på og mere tid for den ansatte.

Hvordan kommer jeg i gang?

Er du blevet nysgerrig på hvordan du også kan få fordelene ved automatisering? Så læs meget mere her, om hvordan du kommer i gang.

Vi i PPS Automation er også altid klar til at assistere med sparring eller en gennemgang af jeres produktion. Tag endelig fat i os hvis du har nogen spørgsmål.

New call-to-action