En vigtig grund til at indføre automatisering eller robotter er at øge sikkerheden i produktionen. Maskiner kan varetage opgaver, der kan være risikable for mennesker, f.eks. tunge løft, farlige materialer, eller blot opgaver med mange gentagelser der kan medføre slid og belastning.

Dog skal man huske, at med ny teknologi kommer nye sikkerhedsstandarder og procedurer. Det er vigtigt at være på forkant. Der er ingen teknologi, der bare kan pakkes ud og tages i brug. Dette afsnit giver en indgang til hvordan man sikrer at produktionen lever op til krav og standarder i industrien.

 

CE-Mærkning

I al automatisering skal de gængse industristandarder og sikkerhedsforanstaltninger følges. Alt udstyr, der kommer ind i produktionen, skal være CE-mærket. Det er imidlertid ikke nok at de enkelte komponenter er CE-mærket. Så snart flere komponenter bygges sammen eller forbindes elektrisk til eksisterende udstyr, skal der foretages en sikkerhedsvurdering og CE-mærkning af den samlede løsning, for at kunne operere med maskinen i dagligdagen.

En CE-mærkning betyder at produktet er i overensstemmelse med kravene i alle direktiver der finder anvendelse. Det er som oftest, men ikke begrænset til:

Man kan selv foretage CE-mærkningen eller få en ekstern rådgiver til at vurdere overensstemmelserne til gældende direktiver.

For at udføre en CE-mærkning skal man blandt andet:

  1. Identificere gældende direktiver & produktspecifikke krav.
  2. Teste produktet.
  3. Udarbejde en risikovurdering:
    Risikovurdering er din mulighed for at identificere og imødekomme risici i brugen og arbejdsmiljøet. Det er et lovkrav at tænke sikkerhed ind i løsningen, så personer ikke kan komme til skade (det kan f.eks. løses ved at godkende robotten til at køre kollaborativt, opsætte fysisk afskærmning eller bruge sikkerhedsscannere).
  4. Udarbejde og gemme teknisk dokumentation: Det kan være producentens navn og adresse, liste over anvendte standarder, tekniske diagrammer, brugermanualer og overensstemmelseserklæringer.
  5. Påsætte CE-mærkningen på produktet.

Styr på Standarderne

Kollaborative robotter er designet til at arbejde sikkert sammen med mennesker. Der skal dog altid laves en risikovurdering for at definere en god arbejdspraksis og sørge for at maskinen er tilpasset den daglige gang i produktionen.

Her kan man bl.a. se på skarpe kanter eller skærende værktøjer, varmt arbejde, og de steder hvor der er risiko for kollisioner mellem robot og medarbejder.

Der er udarbejdet en international sikkerhedsstandard ISO/TS 15066 som beskriver kravene til robotten og arbejdsmiljø. Standarden supplerer kravene til kollaborative robotter i ISO 10218‑1 og ISO 10218‑2.

For mere information om standarderne kan du følge de tre links til højre.

Tag robotten i brug

Når alt ovenstående er gennemført, kan robotterne trygt sættes i gang. Man kan, som nævnt tidligere, selv foretage CE-mærkningen, men man kan også gøre brug af ekstern rådgivning.

I PPS Automation kan vi være behjælpelige med denne proces. Vi hjælper også gerne med at gennemgå jeres produktion, for at finde de mest oplagte steder at starte med automatisering.

Du kan desuden finde masser af information og gode råd her på vores website, fx hvordan du skal gribe automatisering an og hvad det egentlig koster at komme i gang.

New call-to-action