Automatisering er ikke bare automatisering

Når vi kigger på automatisering, handler det ikke kun om at gøre det samme, hurtigere.

Det handler om at gøre det smartere. Det er vigtigt at tænke over hvordan produktionen ser ud, ikke bare nu, men i fremtiden. Tag et kig på virksomhedens langsigtede strategi. Det vil nemlig have indflydelse på hvor og hvordan der skal automatiseres. Det er her I måske kan finde nye muligheder.

 

Kravspecifikation

Tag et kig i jeres produktion, for at finde problemområder eller svage led, hvor der kan være behov for automatisering. (Se vores guide til gennemgang af produktionen) En kravspecifikation kan hjælpe med at fastlægge behov og sikkerhedspunkter i produktionen. I kravspecifikation beskrives det arbejde, der sker i virksomheden, som automatiseringen skal løse med en given hastighed. Husk at se på både det maskinelle og operative: både hvad maskinen gør og hvad medarbejderne gør. Det inkluderer også de ting, som medarbejderne gør, uden at tænke over det. For eksempel at kigge efter støbegrater eller holde øje med farven.

En kravspecifikation indeholder fx:

 • Procesbeskrivelse: en beskrivelse af processen, som skal automatiseres
 • Håndtering: hvordan håndteres emnet? Skal det flyttes og kræver det medarbejderhåndtering?
 • Er der hjælpeværktøjer?
 • Kapacitet: hvad er kapaciteten i dag? hvordan ser det ud fremadrettet?
 • Kvalitetsmål: krav til kvalitet i den nye løsning, evt. pres, temperatur, miljø, mål, eller andet
 • Målfast oversigt
 • Oversigt over varenumre og artikler

Fail Fast – Learn Fast

Inden du sætter noget i gang i selve produktionen, kan det give mening at udvikle en prototype eller et proof of concept, hvis det du gerne vil automatisere, har en vis kompleksitet eller usikkerhed.

En prototype er en hurtig test-opstilling, der simulerer hvad den endelige løsning skal kunne. Med en prototype kan du se emnet, som det bliver behandlet og måske allerede få vigtige læringer, inden du bygger den færdige løsning. På samme vis vil et Proof of Concept-studie typisk gå ud på, at løsningen designes og testes i mindre skala, før det besluttes om den skal udrulles i stor skala.

Fokus for begge er hurtigt at teste forskellige hypoteser, før designfasen, hvor den endelige løsning defineres. Det er her man kan sørge for at processen rent faktisk forbedres, så der ikke senere skal laves tilpasninger eller opdateringer. Dermed undgås dyre fejl, som ellers først identificeres på den faktiske produktionslinje.

Her kan man med fordel inddrage en automationspartner, som kan give input og ekspertise i processen.

Tænk adaptivt & skalerbart

At gøre produktionen mere agil handler ikke kun om at inkludere mere teknologi. Det er i høj grad en tankegang som man skal vænne sig til. Når man betragter sin produktion, er det vigtigt at stille de rigtige spørgsmål. Svarene varierer fra branche til branche, men man kan fx se på:

 • Hvor er markedet på vej hen?
 • Hvilke kundeønsker oplever I?
 • Kan nogle komponenter standardiseres eller genanvendes?
 • Hvor er udviklingen i produktionen på vej hen?
 • Hvor opstår kompleksiteten i produktionen?

Det, der er essentielt at vurdere, er hvordan man bedst laver en strategi for produktionen fremover. Handler det om at lave flere emner, hurtigere og mere præcist? Eller er der tale om at være på vej mod større individuel tilpasning? Virker den nye produktion stadig lige så godt, hvis der kommer yderligere 10.000 ordrer ind? Eller opstår der for stort et tab, hvis der pludselig komme færre ordrer ind?

Man skal stadig implementere løsninger til nuværende processer, men målet er, at det er muligt at justere i fremtiden. Det kan fx være at sørge for, at der på sigt er plads til en ekstra robot for at fordoble kapaciteten. Det er fordelagtigt at tænke næste skridt i processen ind i løsningen, når man nu alligevel har fat i emnet og orienteret det på et transportbånd. Hvad end der er relevant for netop din produktion, er det en god idé at tænke det ind i processen.

Vælg den Rigtige Løsning

Man kan automatisere sin produktion på mange måder. Én af måderne er, at implementere robotter. Der findes forskellige robotter, som hver har sin fordel. Hvilken du skal vælge, afhænger af flere ting, herunder opgaverne der skal løses, fysisk plads og menneskelig kapacitet.

Overordnet deles robotter op i cobots, altså kollaborative robotter, og industrirobotter.

Kort fortalt, er cobots robotter, der kan arbejde side om side med mennesker. Fx kan der være en medarbejder, som kan modtage og afsætte emner til robotten, hvorefter den kan inspicere emnet. Cobots er sikre maskiner, som er meget fleksible og arbejder med høj præcision.

Industrirobotter kræver en fysisk afspærring eller sikkerhedsgitre, da de kører med højere hastighed end cobots. De er hurtige, præcise og effektive. Fx kan en industrirobot pakke og etikettere et emne.

Fælles er, at mange robotsystemer i dag er så nemme at programmere og omstille, at de kan flyttes og omprogrammeres til nye opgaver i produktionen. Dermed får du en enorm fleksibilitet ud af din investering.

Når alt kommer til alt, handler det om at finde den robot, der passer bedst til netop din produktion. Læs mere om investering i robotter her.

Reducér Spild og Fejl

Under automatiseringsprocessen er det oplagt at se på materiale og ressourceforbrug. Der kan være steder, hvor der ofte opstår menneskelige fejl eller er stort spild i produktionen. En robot kan udnytte materialerne mere effektivt med færre fejl. Det giver en mere ensartet kvalitet, fordi den udfører bevægelsen nøjagtigt og ens hver gang. Det giver gevinst, ikke kun ved et mindre materialeforbrug, men mere tid til at bruge medarbejderne til mere værdiskabende opgaver. Samtidig bliver virksomheden mere bæredygtig, hvilket kan være et vigtigt salgsargument overfor kunder.

Inddrag Rådgivning

Mange virksomheder oplever at de har gode muligheder for automatisering, men de mangler viden om mulighederne. At inddrage ekstern rådgivning kan supplere de steder, hvor virksomheden mangler kompetencer. Ekstern rådgivning kan også være med til at vurdere potentialet for yderligere automatisering, bidrage til oplæring, og foreslå egnede teknologier, eller assistere med godkendelser og CE mærkning. En god viden i starten kan give vinding i forhold til planlægning, tidsressourcer samt forberedelse af medarbejdere og ledelse. Dermed sikres en god implementering, der reelt løser produktionens behov.

Du er altid velkommen til at kontakte os for rådgivning og sparring om både potentiale og specifikke projekter. Vi kan desuden være behjælpelige med at udregne en business case.

New call-to-action