Robotintegration

 

Anvendelsen af robotter har udviklet sig fra have fokus på implementering af enkelte robotceller, integration af IT-systemer og produktionsstyring, til at bringe øget digitalisering ind i hele værdikæden, introduktion af kunstig intelligens og anvendelsen af cobots – robotter der arbejder side om side med mennesker.

Den fysiske og digitale verden smelter sammen.
Velkommen til Industri 4.0 – også kaldet den fjerde industrielle revolution.

Industrielle robotter vs. kollaborative robotter

Overordnet set kan robotter inddeles i industrielle robotter og kollaborative robotter – cobots. Begge typer har sin berettigelse og hvad der giver mening, afhænger af en nærmere analyse af den enkelte applikation eller proces. Men fælles er, at investering i robotter generelt set skaber vækst i indtjening og øger behovet for kvalificeret arbejdskraft – altså stjæler robotterne ikke arbejdspladser, som ofte frygtes, men de skaber derimod flere.

I Danmark og flere andre vestlige lande bliver det fortsat sværere at skaffe arbejdskraft til de mere manuelle, ensformige og ofte nedslidende arbejdsopgaver. Derudover har Covid19-pandemien belyst hvor sårbart det kan være at være afhængige af leverandører i andre verdensdele. Begge dele kan imødekommes med implementeringen af robotter i virksomheden.

Industrielle robotter

Industrirobotter anvendes ofte hvor der produceres større partier ved høj hastighed og som kræver høj nøjagtighed. Typiske anvendelser af industrirobotter inkluderer produkthåndtering, pakning og etikettering, palletering, samt til montering og demontering, maling og svejsning.

På grund af den høje hastighed kan industrirobotter udgøre en sikkerhedsrisiko for menneskesker, hvorfor robotten kræver afskærmning. Foruden selve robotten medfører omfanget af sikkerhedsforanstaltninger, samt kompleksiteten i programmeringen af robotterne og integrationen med andet udstyr, en vis kompleksitet i projektet. Til gengæld gør den høje hastighed og præcision at den volumen af emner der kan håndteres er høj og tilbagebetalingstiden derfor typisk er meget kort.

New call-to-action
Typiske anvendelser af industrirobotter inkluderer produkthåndtering, pakning og etikettering, palletering, samt til montering og demontering, maling og svejsning.

Cobots – kollaborative robotter

Cobots – eller samarbejdende robotter – er en sikker og pålidelige arbejdskraft, de er nemme at installere, nemme at omstille og har en hurtig tilbagebetalingstid. Din virksomhed kan dermed producere sikrere, hurtigere og mere effektivt til en pris der kan konkurrere med udenlandske produkter der er produceret med billigere arbejdskraft.

Kollaborative robotter er designede til at arbejde side om side med mennesker uden nogen form for sikkerheds-foranstaltninger. Det kræver dog altid en grundig sikkerhedsvurdering og den samlede løsning skal altid CE mærkes i henhold til gældende regler.

Når cobots indgår i samarbejde med mennesker, vil det dog være nødvendigt, at de arbejder i langsommere tempo end industrielle robotter. De kan dog implementeres på en sådan måde, at de arbejder hurtigere, når der ikke er mennesker i nærheden, og automatisk sænker farten, når en person kommer ind i arbejdszonen, hvormed produktiviteten øges yderligere. En cobot vil typisk blive installeret i et fleksibelt setup der gør at operatøren selv kan programmere den om til at håndtere andre emner i samme setup, eller flyttes til et helt andet sted i produktionen hvor den kan bruges til andre opgaver. Læs mere om cobots her.

New call-to-action

Samarbejdspartnere

Vi arbejder sammen med en lang række anerkendte og specialiserede partnere, der hver især er de dygtigste på deres felt. Læs meget mere om vores partnere her.

Referencer

Vi har implementeret løsninger inden for automatisering og procesoptimering hos en lang række kunder, herunder Novo Nordisk, FujiFilm og Biogen.

h

Nyheder

Følg med i de seneste nyheder og få nyeste viden om teknologiudvikling, samt insights fra cases, invitationer til begivenheder og nyt om andre relevante emner inden for branchen.