Robotter er blevet mere og mere populære i de senere år, som et middel til at øge effektiviteten og produktiviteten på arbejdspladsen. Nogle virksomheder investerer også i robotter for at automatisere gentagne og monotone opgaver, og dermed frigøre deres medarbejdere til mere komplekse og værdiskabende opgaver. Dette øger arbejdsglæden og understøtter fastholdelse af medarbejdere.

Men mange virksomheder er endnu ikke kommet i gang med at automatisere. Og én af grundene til at virksomheder er tilbageholdende med at investere i robotter og automatisering er, at der er en udbredt opfattelse af, at det er meget dyrt. Derudover kan det være svært at overskue både den samlede investering, hvilke fordele robotter giver, og hvordan automatisering helt praktisk gribes an.

I dette blogindlæg vil vi tydeliggøre hvorfor investeringen kan betale sig, og hvor hurtigt du tjener din investering hjem igen.

PPS Automation cobots og automatiseringsløsninger

Faktorer, der påvirker ROI for robotter

ROI (Return On Investment) for robotter varierer og afhænger af flere faktorer, herunder:

  • typen af robot
  • branchen den anvendes i
  • de specifikke opgaver den skal udføre

For eksempel vil en cobot (kollaborativ robot), der anvendes i en produktion til at udføre en pakke- eller palleteringsopgave, have en anden ROI end en industrirobot, der anvendes i en produktion til at udføre en samleproces. Desuden vil omkostningerne ved den valgte robot, herunder købsprisen og de løbende vedligeholdelsesomkostninger, også påvirke ROI.

Den typiske tilbagebetalingstid for en robotløsning er 12-18 måneder, men for nogle virksomheder er den helt nede på seks måneder. Tilbagebetalingstiden afhænger i stor udstrækning af hvor meget robotten udnyttes. Bliver den fx brugt i en proces der kører få dage om måneden, eller kører den i treholdsskift syv dage om ugen, 365 dage om året.

Hvis man ønsker en fleksibel løsning der kan anvendes til flere forskellige processer, og hvor operatøren selv kan omstille robotten til nye processer eller produkter, vil en cobot typisk være den mest oplagte løsning. Skal samme proces køres i mange timer hver dag, vil det typisk løses med en industrirobot.

Men det er vigtigt at kigge på det samlede billede. Altså ikke kun på den pris du betaler for selve robotten, men også hvilke andre fordele du får, der alt sammen gavner din bundlinje.

Fordele ved robotter

Udover den hurtige tilbagebetalingstid tilbyder både cobots og industrirobotter også flere andre fordele, der alt sammen har positiv effekt på din økonomi og konkurrenceevne.

Cobots er designet til at arbejde side om side med mennesker og kan dermed indgå i produktionen sammen med teknikere og andre medarbejdere. Men modsat dens menneskelige kolleger, bliver den ikke træt og ukoncentreret ved monotone og slidsomme opgaver. Den skal heller ikke holde pauser eller ferie, og den kan i princippet arbejde i døgndrift. Uden at det går udover produktkvaliteten.

En industrirobot skal være afskærmet fra mennesker, da de arbejder væsentligt hurtigere end en cobot. Men også industrirobotten kan arbejde uafbrudt og med langt højere præcision end mennesker.

Fælles for de to typer robotter er dog, at robotten skal tænkes på som en ny kollega; som en der hjælper medarbejderne, frem for at tage arbejdet fra dem. En robot kan overtage de ensidige, gentagne opgaver eller tunge og uhensigtsmæssige løft, og frigive medarbejderen til mere værdiskabende opgaver; der gavner både medarbejderen og virksomheden.

Desuden er mange robotsystemer i dag så nemme at programmere og omstille, at de kan flyttes og omprogrammeres til nye opgaver i produktionen. Dermed får du en enorm fleksibilitet ud af din investering. Afhængig af typen af robot kan jeres eget tekniske personale trænes til at stå for omprogrammeringen, men med de mere teknisk komplekse robotter, kræver det både eksterne programmører og eventuelle ændringer i produktionen.

Nogle af fordelene ved at implementere en robot i produktionen:

 • Effektivisering af produktionen, hvor hastighed, ensartethed og præcision forbedres
 • Højere fleksibilitet i produktion
 • Forbedret arbejdsmiljø
 • Reducerede produktionsomkostninger
 • Øget konkurrenceevne
 • Mindre spild og en mere miljøvenlig produktion

Læs meget mere om cobots og industrirobotter her.

Så kan det betale sig at investere i robotter?

Den præcise ROI skal beregnes for den specifikke case. Men særligt cobots og mindre industrirobotter er en nem og relativ billig måde at komme i gang med automatisering.

Prisen på en mindre robotarm starter fra ca. 200.000 kr., men her får du blot en robot i en kasse og skal selv stå for griber, tilbehør, installation, risikovurdering og CE-mærkning mv. En samlet automationsløsning med robot, tilbehør, installation, risikovurdering og CE-mærkning starter fra ca. 350.000 kr.

Til gengæld kan en robot gøre gavn i selv små produktioner. I bund og grund gør den sig gældende i alle produktioner der har manuelle processer eller farligt arbejde. Robotten bidrager til bedre arbejdsmiljø og understøtter fastholdelse af medarbejdere.

En af de største fordele ved at implementere en robot er fleksibiliteten. Industrirobotter er blevet mindre og langt mere mobile end tidligere, hvilket gør dem yderst tilpasningsdygtige. En cobot kan nemt omprogrammeres, blive udstyret med en anden applikation og flyttes til en ny jobfunktion.

Foruden at du opnår et bedre arbejdsmiljø, bidrager ovenstående til en effektivisering af produktionen, der øger din konkurrenceevne og gavner bundlinjen. Og så hjælper det også med at forkorte tilbagebetalingstiden for en robot.

Er du interesseret i at høre mere om mulighederne for at automatisere din produktion?

New call-to-action