anvendelse af ressourcer

Kollaborative robotter: Optimal anvendelse af menneskelige ressourcer

Når det handler om at optimere udnyttelse af ressourcer som energi, råvarer og udstyr, ser vi mange gode muligheder i at implementere automatisering. Automatisering giver en mere effektiv og præcis produktion, hvilket hurtigt vil lede til mindre spild, og ressourcer der varer længere. 

En anden type ressource er den menneskelige slags. Det er i stigende grad svært for virksomheder at skaffe og fastholde den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft. Her kan robotterne også komme til undsætning. Kollaborative robotter (cobots) kan for eksempel tage sig af de arbejdsopgaver som er slidsomme eller ensformige. På den måde slider I ikke på medarbejderne gennem tunge opgaver. Det giver derimod medarbejdere mere værdiskabende opgaver, som robotterne ikke kan varetage. 

En cobot er fleksibel og skalerbar, hvilket giver den fordel, at den let kan omstilles til en anden opgave, samt indsættes i komplekse flows. Hvis produktionen omlægges eller faciliteterne ændres, kan cobotten derfor nemt tilpasses uden yderligere investering.

Bedre genanvendelse af værdifulde ressourcer

Robotter kan anvendes til at håndtere farlige og potentielt farlige produkter eller affald, der foruden en mere effektiv håndtering også giver en lavere risiko for medarbejderne, idet de ikke behøver komme i kontakt med de farlige produkter. Dermed minimeres også risikoen for arbejdsulykker.

Affald kan genanvendes i højere grad ved brug af robotter frem for ved manuelle processer. Fx i bygge- og anlægssektoren har kvaliteten af affaldssortering og andelen af genanvendt materiale stort potentiale for både bundlinjen og miljøet. Ved hjælp af kunstig intelligens og kamerateknologi kan sorteringen af byggeaffaldet automatiseres. Dernæst kan robotter anvendes til at rengøre de brugte materialer, hvilket øger mængden af byggematerialer der kan genanvendes.

Skal din virksomhed være bedre til at mindske spild?

Gennem bedre udnyttelse af ressourcer, kombineret med øget sporbarhed og bedre genanvendelse af materialer, kan I minimere en hel del spild. I produktionen kan automatisering, fx i kombinationen med inspektionskameraer og robotter, anvendes til at identificere og frasortere defekte eller forkerte produkter. Det vil foregå både mere effektivt og mere korrekt end ved manuelle processer. Derudover vil man hurtigt blive opmærksom på hvor eventuelle fejl er, så produktionsudstyret kan justeres og man kan minimere mængden af spild ved forkert producerede varer.

automatiseret produktion

Har du læst vores ebog: Den fremtidssikrede guide til automatisering?

New call-to-action

Mindre forurening

Med robotteknologi kan kemiske processer ofte erstattes med mekaniske. Det kan for eksempel være rengøringsopgaver der kan automatiseres, hvor en rengøringsrobot kan gøre rent hele natten og gennem knofedt eliminere eller mindske brugen af kemikalier. 

Også i landbruget kan robotteknologi gøre en forskel. Intelligente robotter kan ved hjælp af GPS-tracking reducere både vand- og kemikalieforbrug. Det vil gøre det økologiske landbrug mere effektivt og drastisk reducere mængden af sprøjtemidler i det konventionelle landbrug, hvilket bidrager til mindre miljøpåvirkning og renere fødevarer. For en ekstra energibesparelse kan anvendte robotter drives af solceller eller anden ren energi, hvilket igen bidrager til den grønne omstilling.

Jeres første skridt til bedre genanvendelse

Når det gælder om at optimere udnyttelsen af ressourcer, er der mange veje at gå. Gennem automatisering kan I effektivisere  flere processer og give hele virksomheden en miljømæssig opgradering, som holder jer på forkant med markedet.

Så hvordan bliver din virksomhed mere bæredygtig gennem automatisering? Få et overblik gennem uforpligtende rådgivning hos os. Tag kontakt i dag.