Det korte svar er ja. Automatisering skaber generelt større medarbejdertilfredshed og trivsel. Men der er naturligvis flere parametre der skal være opfyldt for, at kollaborative robotter (cobots) rent faktisk øger sikkerheden for medarbejderne.  

Utallige arbejdsopgaver, hvor man traditionelt har haft udfordringer med arbejdsmiljøet, kan gøres langt sundere i samarbejde med moderne teknologi. Manuelt arbejde med mange gentagelser og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger slider på medarbejderne, både fysisk og psykisk. Det samme gør sig gældende for opgaver der kræver tunge løft eller ensidige bevægelser, og arbejde der støver eller involverer giftige substanser. 

PPS Automation cobots og automatiseringsløsninger

Eksempler på arbejdsopgaver der slider unødigt på dine medarbejdere:

 • Tunge løft og andre hårde fysiske opgaver.
 • Uhensigtsmæssige arbejdsstillinger, fx ved opgaver på svært tilgængelige steder.
 • Gentagne monotone og ensidige bevægelser.
 • Opgaver der involverer giftige substanser.
 • Støvet arbejdsmiljø.
 • Manuelt hårdt arbejde, fx med vrid i håndled eller slibning med rystepudser.

Bedre arbejdsmiljø

Når de opgaver, der er risikable for mennesker, løses med automatisering, gavner det arbejdsmiljøet på flere måder. Medarbejderne bliver aflastet fysisk, men de får også et sundere sind, da robotten også kan varetage de opgaver der betragtes som kedelige og monotone. Dermed kan medarbejdere i højere grad fokusere på mere værdiskabende og komplekse arbejdsopgaver.

Et bedre arbejdsmiljø minimerer risikoen for arbejdsskader, da det kun er robotten der udfører de risikofyldte arbejdsopgaver. Medarbejderne oplever desuden mindre nedslidning og mere varierende opgaver, hvilket bidrager til færre sygedage. Med automatisering bliver produktionen også mere effektiv, så der kan være en betydelig økonomisk gevinst for virksomheden ved at implementere cobots.

Det er vigtigt at huske, at vi ikke automatiserer job, men opgaver og funktioner. God automatisering sker derfor med udgangspunkt i medarbejdernes faglige viden og kompetencer, og en cobot skal ses som en kollega og ikke en erstatning.

Kollaborative robotter gavner sikkerheden på arbejdspladsen

Cobots er komplekse robotter designet til at arbejde side om side med mennesker. En cobot har indbyggede sikkerhedssystemer og avancerede sensorer der gør, at robotten standser ved den mindste berøring. Der skal dog altid laves en risikovurdering for at definere en god arbejdspraksis og sørge for at robotten er tilpasset den daglige gang i produktionen. Her kan man bl.a. se på om der er skarpe kanter eller skærende værktøjer, varmt arbejde, og steder hvor der er risiko for kollisioner mellem robot og medarbejder.

Efter den indledende sikkerheds- og risikovurdering, er der stadig en række sikkerhedsforanstaltninger der skal tages hånd om. Der skal sørges for, at:

 • medarbejderne er grundigt instrueret i samarbejdet med en cobot
 • sikre at cobotten som minimum møder standardkravene til sikkerhed
 • løbende sikkerhedsvurdere arbejdsmiljøet omkring cobotten

automatiseret produktion

Har du læst vores ebog: Den fremtidssikrede guide til automatisering?

New call-to-action

CE-mærkning og ISO standarder

Når man implementerer en cobot eller anden ny teknologi er der nye sikkerhedsstandarder og procedurer. Der er ingen teknologi, der bare kan pakkes ud og tages i brug.

I al automatisering skal de gængse industristandarder og sikkerhedsforanstaltninger følges. Alt udstyr, der kommer ind i produktionen, skal være CE-mærket. Det er imidlertid ikke nok at de enkelte komponenter er CE-mærket. Så snart flere komponenter bygges sammen eller forbindes elektrisk til eksisterende udstyr, skal der foretages en sikkerhedsvurdering og CE-mærkning af den samlede løsning, for at kunne operere med maskinen i dagligdagen.

En CE-mærkning betyder at produktet er i overensstemmelse med kravene i alle direktiver der finder anvendelse. Det er som oftest, men ikke begrænset til:

 • CE-mærkning
 • Maskindirektiv
 • EU-regler

Man kan selv foretage CE-mærkningen eller få en ekstern rådgiver til at vurdere overensstemmelserne til gældende direktiver.

Der er desuden udarbejdet en international sikkerhedsstandard, ISO/TS 15066, som beskriver kravene til robotten og arbejdsmiljø. Standarden supplerer kravene til kollaborative robotter i ISO 102181 og ISO 102182.

Når dette er varetaget, så kan robotterne trygt sættes i gang.

Få kyndig rådgivning til en tryggere arbejdsplads

Er jeres produktion klar til at implementere automatiserede løsninger til at øge sikkerheden og styrke arbejdsglæden? Det kan vi hurtigt finde ud af. Kontakt os for en uforpligtende snak om jeres muligheder.
Så kan du hurtigt se hvorvidt jeres produktion er rustet til automatisering.